ضوابط اختصاصی برای ثبت نام دامنه های اینترنتی چیست؟

Root Folder > Domain Names
 

مقررات اختصاصي

اين مقررات براي دامنه هاي مختلف متفاوت مي باشد.

·ثبت دامنه با پسوند .com,.net,.org,.net,.name,.info باز و بدون محدوديت خاصي است.به طور سنتي .net براي سازمانهاي مشمول در ساختار اينترنت (شبکه ها)، .org براي براي سازمانهاي غير انتفاعي اختصاص يافته بود و ليکن در حال حاضر هيچ محدوديتي براي ثبت دامنه با اين پسوندها وجود ندارد.

· پسوند .gov مخصوص سازمانها و وزارتخانه هاي دولتي است.

· دامنه biz براي امور تجاري و بازرگاني رزرو شده است. اپراتور اصلي اين دامنه www.nic.biz است.

· دامنه .ws براي وب سايت ها اختصاص يافته است.اپراتور اصلي اين دامنه www.nic.ws است.

· دامنه هاي سطح اول .aero,.coop,.museum براي استفاده جوامع خاصي اختصاص يافته است و مقررات و محدوديت هاي مربوط به ثبت آنها توسط کارگزاراني از همان جوامع وضع مي شود. .aero دامنه اي براي صنعت هوانوردي و .museum براي موزه هاي سراسر دنيا در نظر گرفته شده است.

· دامنه هاي مربوط به کشورها و مناطق مختلف جهان CCTLD يا Country code top level domains ناميده مي شوند. براي مثال .ca براي کشور کانادا، .us براي آمريکا و .ir براي ايران در نظر گرفته شده است.در انتهاي اين جزوه جدول اين دامنه هاي سطح اول کشورها را ملاحظه خواهيد کرد. براي هر يک از اين دامنه ها در منطقه مربوطه نماينده اي از سوي ICANN تاييد شده است تا به کار ثبت و وضع قوانين و مقررات بپردازد. در ايران مرکز تحقيقات فيزيک نظري اين امر را به عهده دارد. شرکت روند تازه به عنوان نماينده فروش اين مرکز، ثبت دامنه هاي با پسوند .ir را نيز براي مشتريان خود انجام مي دهد.

 

 

 

Add Feedback