چه نکات مهمی را باید در ثبت یک نام دامنه در نظر داشته باشیم؟

Root Folder > Domain Names

نکته بسیار مهمی که در ثبت یک دامنه باید در نظر داشت، این است که اطلاعاتی  در قسمت admin ثبت می شود، حتما به نام شخص شما (به عنوان مالک) باشد تا احتمال سرقت دامنه (که متاسفانه امری رایج است) کمتر باشد. در ضمن نحوه نگارش نام دقیقا به همان صورتی باشد که در گذرنامه شما درج شده است.

به هر حال توجه داشته باشد که حتما آدرس ایمیلی که در قسمت admin وارد می نمایید، کاملا مطمئن و مربوط به شخص شما باشد. در حفظ و حراست از این آدرس ایمیل که برای انتقال دامنه و احیانا ارسال رمز عبور میز مدیریتی (panel) کاربرد دارد ، کاملا کوشا باشید. رمز عبور را به صورت محرمانه نگهداری فرمایید.

یکی از دیگر از نکاتی که می توانید انجام دهید، این است که از شرکت ثبت کننده بخواهید که دامنه شما را قفل (Lock) نماید تا امکان انتقال آن بدون برداشتن قفل(درخواست شما) منتفی شود. البته اگر قفل هم برداشته شود، باز بدون تایید ایمیل انتقال توسط شخص شما ، این انتقال انجام نخواهد شد ، ولیکن همواره احتمال اشتباه سهوی و یا حتی دزدیده شدن رمز ایمیل شما وجود دارد.

Add Feedback