چگونه مي توانم دامنه اي را كه در حال منقضي شدن و مربوط به شخص ديگري است، خريداري كنم؟

Root Folder > Domain Names

بعد از انقضاي زمان يك دامنه، به طور معمول تمام شركت هاي ثبت كننده ها دوره زماني به نام "دوره grace " دارند تا صاحب اوليه دامنه بتواند آنرا با پرداخت جريمه اي محدود، دوباره ثبت كند اين مهلت براي دامنه هايي كه توسط "ouriran" با OpenSRS به ثبت رسيده اند، 40 روز مي باشد. سپس دامنه به دوره زماني 30 روزه "redemption" مي رود و سپس در يك زمان 6-7 روزه تعليق حذف مي رود و در نهايت حذف مي شود! بنابراين در كمتر از 80 روز از منقضي شدن زمان دامنه، شما قادر به ثبت آن به نام خود خواهيد بود. البته این زمان ها برای شرکت های مختلف ثبت کننده دامنه (registrar ) متفاوت می باشد.

Add Feedback