ارجاع دامنه Domain Forwarding چيست؟

Root Folder > Domain Names

"شرکت روند تازه"برای همگان امکان ارجاع رايگان دامنه به يک سايت یا آدرس فعال در اينترنت را مي دهد. براي مثال مخاطب با رفتن يه آدرس سايت خودتان به نام فرضي Shoma.ir به طور خودکار به سايت XXXX.com يا XXXX.com/shoma   ارجاع داده خواهد شد.برای این امر به بخش دامنه مجازی(URL Forwarding) بروید.

Add Feedback