Registry چيست؟

Root Folder > Domain Names

Registry دامنه، يک بانک اطلاعاتي است که آدرس نام دامنه و IP متناظر مربوط به هر يک در آن ذخيره شده است.

در قلب سيستم نام دامنه (DNS) در اينترنت، 13 کامپيوتر مخصوص که آنها را سروس دهنده هاي ريشه (Root Server) مي ناميم، وجود دارند که توسط ICANN هماهنگ شده و در سطح جهان پخش شده اند. هر يک از اين کامپيوترها داراي اطلاعات يکساني بوده و به صورت پشتيبان يکديگر عمل مي کنند. اين اطلاعات شامل آدرس IP رجيستري تمام دامنه هاي سطح بالا مي باشد.

Add Feedback