پورت terminal service را در windows server چگونه تغییر دهیم؟

Root Folder > Dedicated Servers - Windows

به صورت پیش فرض شما با پورت 3389 می توانید با استفاده از remote desktop به سرور خود متصل شوید. به منظور بالا بردن امنیت سیستم، معمولا این پورت به عدد دیگری تغییر می یابد تا هر کسی به فکر آزمایش کردن رمز عبور احتمالی سیستم نیفتد!

برای اینکار با استفاده از registry editor مقدار PortNumber را تغییر می دهیم:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp

Add Feedback