مدارک لازم برای صدور SSL چیست؟

Root Folder > SSL


1-      نامه کتبی مالک دامنه مبنی بر درخواست SSL به همراه مشخص نمودن نوع SSL درخواستی و زمان مورد نظر

2-      ارائه کد CSR که در webserver مربوطه به درستی تهیه شده باشد و مشخصات آن ا مشخصات مالک دامنه کاملا مطابقت داشته باشد.

3-      فتوکپی گذرنامه مالک دامنه

4-      در مورد اشخاص حقوقی نامه بالاترین مقام سازمان به همراه مدارک ثبت شرکت ضروری می باشد.

 

 

 

 

Add Feedback