چگونه به SQL Server متصل شویم؟

Root Folder > SQL Server

برای اتصال به SQL Server از راه دور(برای مدیریت)، می توانید از Enterprise Manager برای SQL Server 2000 و یا SQL Management Studio برای SQL Server 2005 استفاده فرمایید.

اگر سرور اختصاصی دارید، دقت فرمایید که حتما درگاه (پورت) 1433 روی فایروال شما باز باشد.

Add Feedback