چگونه DNS recursion را بر روی سرورهای Linux غیر فعال سازیم؟

Root Folder > Dedicated Servers - Linux

چگونه DNS recursion را بر روی سرورهای Linux غیر فعال سازیم؟

 

برای اینکار ابتدا توسط SSH و با اکانت root به سرور Login فرمایید:

 

اینک باید فایل named.conf را ویرایش کنید:

nano /etc/named.conf

حالا باید در قسمت }Options یک خط اضافه کنید و این دستور را وارد نمایید:

recursion no ;

.....

حالا باید سرور را restart  فرمایید:

service named restart

 
 

Add Feedback