چگونه به میز مدیریتی (پنل) مدیریت دامنه متصل شوم و از آن استفاده کنم؟

Root Folder > Domain Names

حال که دامنه مورد نظر خود را ثبت کرده ايد، روند تازه اين امکان را براي شما فراهم ساخته است تا در مشخصات مندرج در دامنه را تغيير دهيد. براي اينکار شما مي توانيد آدرس http://manage.ouriran.com را انتخاب کنيد. يک راه ديگر استفاده از آدرس: http://manage.opensrs.net است. اينک شما به يک صفحه ورودي مواجه مي شويد که بايد سه قسمت را در آن پر کنيد: 1- نام کامل دامنه مثلا: company.com  بدون پیشوند و پسوند  2- نام (کد کاربري) 3- رمز عبور

با فشردن کليدManage ، درصورتيکه اطلاعات را درست وارد کرده باشيد، وارد صفحه اصلي تنظيمات دامنه (Domain) مي شويد.

   

Profile  در اين بخش شما امکان تغيير رمز عبور، اضافه کردن يک نام کاربري جديد براي استفاده از اين بخش و همينطور انتقال مديريت نام دامنه به يک نام کاربري ديگر را خواهيد داشت.

Organization  در اين بخش شما امکان انجام تغيير و اصلاحات در مشخصات مالک سايت را خواهيد داشت.

Admin در اين بخش شما امکان انجام تغيير و اصلاحات در مشخصات مالک مديرسايت را خواهيد داشت.

Billing در اين بخش شما امکان انجام تغيير و اصلاحات در مشخصات مسوول مالي سايت را خواهيد داشت.

Technical در اين بخش شما امکان انجام تغيير و اصلاحات در مشخصات مسوول فني سايت را خواهيد داشت.

NameServers   nameserver رايانه اي است که تعاريف DNS سايت شما در آن انجام مي شود.براي مثال اکثر دامنه هايي که توسط شرکت روند تازه ميزباني مي شوند، داراي دو nameserver به آدرس هاي ns1.ouriran.net و ns2.ouriran.net مي باشند. توصيه ما اين است که در مشخصات اين بخش، شخصا تغييري ندهيد و از ما کمک بگيريد!

Domain extras در اين بخش Domain Authorization Code را که بايد بين 6 تا 16 کاراکتر داشته باشد، مشاهده مي کنيد و امکان تغيير آن را نيز خواهيد داشت.

Resellers در اين قسمت شما مشخصات نماينده فورش دامنه خود را که در اينجا شرکت روند تازه است، مشاهده مي کنيد.

Domain locking (قفل دامنه) اگر قفل دامنه فعال باشد، هر تقاضايي براي انتقال دامنه به يک ثبت کننده يا ميزبان ديگر به صورت خودکار متوقف مي شود.اين امر از دزديده شده دامنه شما که اين روزها امري رايج شده است، جلوگيري مي کند. براي انتقال دامنه، فقط مالک دامنه مي تواند با برداشتن اين قفل، انتقال را مهيا سازد.

Log out برای خروج از برنامه مديريت دامنه می باشد.

 

نکته: در تمام صفحات بخش مديريت دامنه، پنجره اي براي جستجو در دامنه هاي متعدد در بالاي صفحه وجود دارد. اين بخش در صورتيکه شما بخواهيد دهها نام دامنه را با يک نام کاربري مديريت کنيد، کاربرد زيادي خواهد داشت.

Add Feedback