چگونه CSR را روی IIS 7 ایجاد کنم؟

Root Folder > SSL
مرحله اول : از قسمت Administrative tools  در قسمت Control panel روی Internet Information Service  کلیک کنید تا اجرا شود.
 
مرحله دوم : روی نام سرور کلیک کنید
 
مرحله سوم : از منوی وسط ، روی Server Certificates  از منوی Security کلیک کنید.
 
IIS 7 Security Certificates
 
مرحله چهارم : از منوی Action روی Create Certificate Request کلیک کنید و مراحل را پیش بروید.
 
IIS 7 Create Certificate Request
 
مرحله پنچم : مراحل را با اطلاعات زیر پر کنید :
 
Common Name
نامی که برای دسترسی به گواهینامه انتخاب می شود که معمولا اسم کامل دامنه می باشد برای مثال www.domain.com  یا mail.domain.com
 
Organization
اسم شرکت یا سازمانی که دامنه به نام آن ثبت شده است
 
Organizational unite
نام دپارتمان شما در شرکت/ سازمان. مانند  IT یا Web Security 
 
City / Locality
شهری که شرکت/سازمان شما در آن واقع است
 
State / Province
استانی که شرکت/سازمان شما در آن قرار دارد
 
Country / region
کد دو حرفی کشور شما. این کد برای ایران IR می باشد.
 
IIS 7 Distinguished Name Properties
 
 
مرحله ششم : روی دکمه Next  کلیک کنید
 
مرحله هفتم : در قسمت Cryptographic Service Provider از لیست نشان داده شده ، Microsoft RSA 5Channel Cryptographic Provider انتخاب کنید.
Bit length را 2048 انتخاب کنید.
 
IIS 7 Cryptographic Service Provider Properties
 
مرحله هشتمنام فایل CSR خود را وارد نمایید.
 
بخاطر داشته باشید، مسیری را که انتخاب می کنید، فایل CSR در آنجا ذخیره می شود. این فایل را به صورت فایل text باز کنید و محتویات آن را بدون تگهای Begin , End کپی کنید و در لینکی که برای شما ارسال شده است وارد کنید.
 
IIS 7 CSR Pending Request Filename
 
 
مرحله نهم : بعد از اینکه SSL را دریافت کردید می توانید آن را نصب کنید.
 
 
 
 
 

Add Feedback