چگونه دامنه خود را به روند تازه منتقل کنم؟

Root Folder > Domain Names

مراحل انتقال دامنه به جز پسوند  ir, ws به شرح زیر است:

تذکر: دامنه باید حداقل 60 روز از ثبت آن گذشته باشد و حداقل یک هفته به تاریخ انقضای آن مهلت داشته باشد.

تذکر: آدرس ایمیل مالک دامنه ( که در قسمت Administrator  در http://whois.ouriran.com دیده می شود ) باید در دسترس کاربر باشد.

-         قفل دامنه باید از شرکت انتقال دهنده باز شود ( در اصطلاح دامنه باید unlock  شود).

-         کاربر باید authorization code که نام دیگر آن EPP code می باشد را از شرکت انتقال دهنده، دریافت کند.

-         کاربر باید یک ایمیل به آدرس billing@ouriran.com ارسال کند و درخواست کند "فرم انتقال دامنه" برایش ارسال شود. بعد از تکمیل فرم ، آنرا به همان آدرس ایمیل ارسال، و یا به شماره 26401656 (داخلی 10) فکس کند.

-         برای کاربر یک پیش فاکتور ارسال می گردد که کاربر باید هزینه تمدید یکسال دامنه، را به شرکت روند تازه پرداخت کند.

-         پس از فعال شدن انتقال دامنه، یک ایمیل برای مالک دامنه که در قسمت administrator ، whois  دیده می شود، به صورت اتوماتیک ارسال می گردد که باید تایید گردد و authorization code  در این فرم باید درج گردد.

تذکر: اگر این ایمیل تایید نگردد، پس از 5 روز باطل می گردد و کاربر باید از شرکت روند تازه درخواست کند که دوباره این ایمیل ارسال گردد.

 Add Feedback