چگونگی تغییر پورت پیش فرض SSH در CentOS

Root Folder > Dedicated Servers - Linux

 

به صورت پیش فرض پورت (درگاه) ssh شماره 22 است. برای امنیت بیشتر بهتر است این پورت را عوض کنید. شما باید فایل sshd_config را در مسیر /etc/ssh ویرایش کنید و آدرس یک پورت (ترجیحا بالاتر از 1000) را برای ssh وارد کنید:

/etc/ssh/sshd_config

# Run ssh on a non-standard port:

Port 2345  #Change me

Add Feedback